معرفی کتاب

معرفی کتاب

آزمایشگاه دینامیک,دینامیک ماشین,ارتعاشات در نرم‌افزار MSC Adams

برخی از ویژگی‌های منتخب کتاب

مدل‌سازی در محیط view

آموزش مدل‌سازی مکانیزم‌های مختلف آزمایشگاه‌های دینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات با استفاده از ابزارهای مختلف ارائه شده‌ی محیط view در نرم‌افزار تحلیل مهندسی MSC Adams

تحلیل نتایج در PostProcessor

ارائه آموزش‌های لازم برای تحلیل نتایج و گرفتن انواع خروجی‌های مختلف اعم از نمودارها، جداول و فیلم‌های شبیه‌سازی حرکت مکانیزم‌ها با استفاده از ابزارهای بخش PostProcesor

عنوان تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
عنوان تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

عنوان جعبه تریلر
جان دوو
نویسنده ارشد
استادیار دانشگاه صنعتی قوچان و نویسنده اصلی کتاب آزمایشگاه در MSC Adamsجان دوو
نویسنده
مهندس رباتیک

انتشارات دانشگاه صنعتی قوچان
منتشر کننده کتاب
مالک حقوقی و منتشر کننده کتاب